Dobrodelna nota našega vrtca

Vrtec pri OŠ Puconci je v tem šolskem letu sodeloval z  Društvom za zaščito živali Pomurja.  Njihovo glavno poslanstvo je, da bi vsak odgovorno poskrbel za svojo žival in razvijal sočuten odnos do živali nasploh, saj so otroci tisti, ki lahko ta znanja osvojijo za vse življenje. Tudi naši malčki so med šolskim letom bili deležni njihovih dejavnosti, saj so sodelovali na pravljični uri, kjer so junaki iz zgodbe oživeli in so iz gline nastale živali. V vrtcu smo za lačne muce in kužke zbirali hrano,  ki smo jo predali njihovim prostovoljcem. Nekaj hrane pa smo podarili tudi zavetišču Mala hiša.

 

Odprtje enot v poletnih počitnih

Spoštovani starši, obveščamo vas, da bodo naše enote vrtca v času poletnih počitnic odprte od

  • 1. do 31. julija 2020 enoti Mačkovci in Brezovci,
  • 3. do 26. avgusta 2020 enoti Puconci in Bodonci.

Od 27. avgusta dalje obratujejo vse enote po običajnem poslovnem času.

___________________________________________________________________________________

Starši, ki ste izpisali otroka iz vrtca, ker gre v 1. razred upoštevajte naslednja navodila:

Starši otroka, ki bo z 1.09. 2020 postal prvošolček, ste dolžni na Center za socialno delo v mesecu avgustu javiti spremembo statusa otroka.

S prijaznimi pozdravi.                      Zaposleni vrtca pri OŠ Puconci

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA VRTCE OD 1. JUNIJA 2020 DALJE

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA VRTCE V ČASU POSEBNIH RAZMER ZA STARŠE

Priporočila za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri COVID-19

Omenjene dolžnosti in priporočila so naslednji:

STARŠI STE NAVEDENE PROTOKOLE DOLŽNI UPOŠTEVATI

  • v vrtec prihajajo le ZDRAVI otroci, z ZDRAVIM stalnim spremljevalcem ter ZDRAVO osebje;
  • zdravstveno stanje otroka morate še naprej obvezno ter dosledno spremljati. V primeru, da otrok zboli, ste o tem dolžni obvestiti vrtec ter otroka zadržati doma;
  • tisti starši, ki boste otroka v mesecu JUNIJU obdržali doma, boste plačila vrtca za ta mesec oproščeni; tisti starši, ki boste otroka v mesecu JUNIJU vključili v vrtec, boste dolžni plačati oskrbnino vrtca; za morebitne dneve odsotnosti bo odštet strošek prehrane in oskrbnine;
  • Oblikovane skupine otrok bodo v največji meri stalne, in do združevanja skupin načeloma ne bo prihajalo.
  • Starši otrok, ki boste otroke prvič pripeljali v vrtec ali se otroci ponovno vračajo v vrtec po času razglašene epidemije, morajo vodstvu vrtca sporočiti, da bodo otroka ponovno pripeljali v vrtec – Ob vstopu v vrtec starši prinesejo podpisano IZJAVO, da je otrok zdrav.
  • morebitno odsotnost prijavljenih otrok se javlja na telefon enote vrtca do 8.00 ure. Ob sporočanju odsotnosti se OBVEZNO navede tudi VZROK odsotnosti ter ČAS TRAJANJA odsotnosti – do vključno dne, ko je otrok še odsoten;
  • informiranje staršev bo potekalo zgolj preko elektronske pošte, spletne strani vrtca ali po telefonu. Obstaja možnost pisnega obveščanja ob vhodih v vrtec (oglasne deske);
  • Po priporočilnih NIJZ starše seznanjamo, da je ob odprtju vrtca tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno skušajte zaščititi starejše ali imunsko oslabele sorodnike in svojce (omejite kontakte, upoštevajte vsa priporočila, zadostno razdaljo ter uporabljajte maske).

Obvestilo o ponovnem delovanju vrtca od 1. junija 2020

Spoštovani starši,

NIJZ nam je 28. maja 2020 posredoval dopis glede nadaljnjega sproščanja ukrepov na področju predšolskega varstva in šolstva v katerem navajajo, da je možno delovanje vrtcev v vzgojnih skupinah ob skrbnem spremljanju stanja in kakovostni izvedbi priporočenih ukrepov.

Od 1. 6. 2020 oddelki vrtca ponovno delujejo v skladu z veljavnimi normativi (okrožnica MIZŠ).

Za starše otrok, ki od 18. 5. do 30. 6. 2020 ne obiskujejo vrtca, velja oprostitev plačila (79. člen predloga Zakona). Torej, starši, ki v tem času ne bodo otroka vključili v vrtec, imajo vrtec brezplačno. Če bo v tem času otrok prisoten le določeno število dni, ostale pa ne, boste starši za čas odsotnosti otroka iz vrtca oproščeni celotnega plačila (ne le za stroške neporabljenih živil).

Lep pozdrav, ped. vodja vrtca

Majda Vrečič

NAVODILA ZA STARŠE

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA VRTCE V ČASU POSEBNIH RAZMER ZA STARŠE – Omenjene dolžnosti in priporočila so naslednji:

STARŠI STE NAVEDENE PROTOKOLE DOLŽNI UPOŠTEVATI

V vrtec prihajajo le ZDRAVI otroci, z ZDRAVIM stalnim spremljevalcem ter ZDRAVO osebje. Zdravstveno stanje otroka morate še naprej obvezno ter dosledno spremljati. V primeru, da otrok zboli, ste o tem dolžni obvestiti vrtec ter otroka zadržati doma.

Tisti starši, ki boste otroka v mesecu maju obdržali doma, boste plačila vrtca za ta mesec oproščeni; tisti starši, ki boste otroka v mesecu maju vključili v vrtec, boste dolžni plačati oskrbnino vrtca; za morebitne dneve odsotnosti bo odštet strošek prehrane;

V skladu s priporočili NIJZ se bodo oblikovale manjše skupine otrok in sicer se za skupino prvega starostnega obdobja predvideva vključitev 8 otrok, za skupino drugega starostnega obdobja pa 10 otrok. Oblikovane skupine otrok bodo v največji meri stalne, in do združevanja skupin načeloma ne bo prihajalo. Starši, ki še niste oddali podpisane Izjave staršev pred vstopom otroka v vrtec, jo obvezno prinesite ob prvem prihodu otroka v vrtec.

Morebitno odsotnost prijavljenih otrok se javlja na telefon vzgojiteljice do 8.00 ure. Ob sporočanju odsotnosti se OBVEZNO navede tudi VZROK odsotnosti ter ČAS TRAJANJA odsotnosti – do vključno dne, ko je otrok še odsoten.  Informiranje staršev bo potekalo zgolj preko elektronske pošte ali ostalih elektronskih medijev, oziroma po telefonu; obstaja možnost pisnega obveščanja ob vhodih v vrtec (oglasne deske).

Nošenje lastnih igrač od doma je zaenkrat PREPOVEDANO. Izjema so sredstva tolažbe za otroke prvega starostnega obdobja do 1 do 3 let, (dude, ninice …. ), ki se jih naj OBVEZNO prinese v zaprti posodi ali vrečki in opremljeno z imenom in priimkom otroka. Navedena sredstva se bodo po potrebi uporabljala v času počitka, v vmesnem času jih bodo vzgojiteljice pospravile na ustrezna mesta. Če je možno, je bolje, da ostane ninica in duda v vrtcu. Le v nujnih primerih (če otrok noče druge dude, ninice), se le-ta izjemoma lahko nese domov.

SPREMEMBA PRI PRIHODU IN ODHODU IZ VRTCA za starše otrok v ZGRADBI OŠ PUCONCI

Otroci prihajajo v vrtec in iz njega pri vhodu z otroškega igrišča. Vhoda za zaposlene s sprednje strani šole, se v času epidemije COVID-19 za ta namen NE uporablja.

VIZIJA VRTCA
Z igrivimi koraki v spodbudnem okolju spoznavamo svet.