Obvestilo o odprtju enot v poletnem času

Spoštovani starši,

v letošnjem šolskem letu bomo imeli odprte naslednje enote:

  • julija – ENOTI BREZOVCI in MAČKOVCI
  • avgusta – ENOTI BODONCI in PUCONCI

28. avgusta odpiramo  vse enote Vrtca pri OŠ Puconci.

Obvestilo za starše katerih otrok odhaja s septembrom v šolo

Na Center za socialno delo je potrebno vložiti spremembo, da otrok prehaja iz vrtca v šolo. Obrazec za sporočanje sprememb najdete na spletni strani Centra za socialno delo.

 

 

Zahvala KARITAS

Spoštovani starši,

najlepša hvala za sodelovanje v vseslovenski akciji Pokloni zvezek. V Vrtcu pri OŠ Puconci smo zbrali 42 zvezkov in 7 tempera/vodenih barvic. Material opremljen z razglednicami, ki so jih slikovno opremili otroci, bo šel v roke osnovnošolcem, kjer so starši brezposelni, bolni ali so družine bile deležne nenadnih nesreč (ujma, požar…).

Hvala

“PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2017-18”

Osnovna šola Puconci se je prijavila na Javni razpis Ministrstva  za izobraževanje, znanost in šport, sofinanciran s sredstvi evropskega socialnega sklada, ki je namenjen zaposliti pomočnika vzgojitelja začetnika.

NAMEN javnega razpis je aktiviranje mladih na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko  ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja, torej spodbujanje zaposlovanja.

več…

VIZIJA VRTCA
Z igrivimi koraki v spodbudnem okolju spoznavamo svet.