Pogovorne ure

Pogovorne ure v Vrtcu pri OŠ Puconci

so objavljene na spletni strani pod zavihkom vsake enote posebej. Udeležbo na pogovornih urah starš označi na listu, ki se nahaja na vratih igralnice ali na oglasni deski skupine. Namen pogovornih ur je individualni in zaupen razgovor o otroku, njegovem napredku, funkcioniranju v skupini, o posebnostih otroka, zato je zaželeno, da se starš udeleži vsaj dveh pogovornih ur v tekočem vrtčevskem letu.