Skoči na glavno vsebino

 

Gibanje v naravi in pridobivanje izkušenj z lastno aktivnostjo je pri otroku odločilno za razvoj višjih miselnih funkcij kot so govor, branje in pridobivanje številskih predstav. Tega se v našem vrtcu zelo zavedamo, zato je obiskovanje naravnih okolij, ki nam jih nudi bližnja okolica vrtca, že stalnica našega dela. Ker smo podeželski vrtec, imamo obilo možnosti raziskovanja različnih naravnih okolij in biotske raznovrstnosti, ki nam jih takšna okolja nudijo. Lani smo se zato prvič pridružili Mreži gozdnih vrtcev, ker smo  želeli do potankosti izkoristiti neposredno bližino gozda in tako še bolj sistematično in načrtno vključiti koncepte gozdne pedagogike v naš obstoječi kurikulum. Principi gozdne pedagogike so kompatibilni s področji in cilji kurikuluma in jih pomembno nadgrajujejo v trajnejša spoznanja. Leta 2022/23 se je priključila samo enota Mačkovci – 2 oddelka in 1 oddelek v Brezovcih. Ker so bili rezultati po celoletnem aktivnem izvajanju principov gozdne pedagogike pri skupinah, katere so bile vključene v projekt izjemne, so se letos odločili pristopiti tudi drugi oddelki vrtca. Tako v letu 2023/24 sodeluje 7 oddelkov vrtca. Celotna enota vrtca v Mačkovcih, srednja skupina enote Bodonci, starejši skupini enote Brezovci in starejša skupina enote Puconci. Namen sodelovanja v Mreži gozdnih vrtcev je aktivno izvajanje pristopov, temelječih na gozdni pedagogiki.

V gozdnem vrtcu bodo otroci skupaj z vzgojitelji vsaj enkrat tedensko obiskovali bližnji gozd, pri čemer bodo upoštevali zmožnosti in individualne specifike otrok. Principi gozdne pedagogike slonijo na celostni obravnavi otroka, zato je tako učenje lažje za otroka, znanje pa trajnejše. S pomočjo principov gozdne pedagogike bomo lahko sledili vsem ciljem in izvajali vsa področja Kurikula.

V vrtcu dajemo prednost konceptom trajnostnega razvoja in tudi zato želimo otrokom  privzgojiti občutljivost do naravnih okolij, jim približati pomembnost in vrednost narave, da postane njeno čuvanje njihova ponotranjena vrednota. Projekta smo se lotili z entuziazmom in zavedanjem, da takšen koncept dela popolnoma ustreza celostnemu razvoju otrok in njihovim potrebam po gibanju, druženju in nenehni radovednosti, ki ju v gozdu lahko zadovoljujejo z neumornim raziskovanjem. 

 

Koordinatorka projekta: Saša Kerčmar

 

Dostopnost