Nujno varstvo glede na okrožnico MIZS, stevilka 9680, preklicujemo.

Novi odlok ne dovoljuje več organizacije nujnega varstva otrok, prepoved pa velja do prenehanja razlogov zanjo, kar bo ugotovila vlada s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.