PROGRAMI

Staršem nudimo:

 • dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur in se izvajajo dopoldne
 • poldnevni program, traja od 4 do 6 ur dnevno.

V vseh enotah potekajo dnevni programi, ki so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Poldnevni program se izvaja, v kolikor je v enoti dovolj prijav za oddelek.

Programi glede na starostna obdobja

 • PRVO STAROSTNO OBDOBJE: otroci v starosti od enega do treh let;
 • DRUGO STAROSTNO OBDOBJE: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.

Vzgojno delo v vrtcih poteka v oddelkih. Otroci so razporejeni v naslednje vrste oddelkov:

starostno homogene oddelke: otroci v razponu enega leta (10 oddelkov); starostno heterogene oddelke: otroci prvega ali drugega starostnega obdobja (3 oddelki); kombinirane oddelke: otroci različnih starosti od 1 do 6 let (1 oddelek)

Okvirni dnevni red:

 •  prihod otrok, vključevanje otrok v igro;
 • zajtrk;
 • načrtovane in spontane, skupinske in individualne dejavnosti ter igra otrok z različnimi materiali in na različnih področjih se odvijajo v igralnici ali na prostem;
 • sprehod ali igra na igrišču;
 • kosilo;
 • sproščanje in počitek;
 • umirjene individualne dejavnosti ali igra v manjših skupinah;
 • malica;
 • različne dejavnosti in igra v manjših skupinah ter odhod domov.

Specifičnost programov

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvajamo tudi v našem vrtcu, saj imamo vključene tudi otroke s posebnimi potrebami. Uresničevanje načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki se uresničuje preko zagotavljanja enakovrednih pogojev za optimalni razvoj slehernega otroka v našem vrtcu. Pri tem se upoštevajo individualne razlike v razvoju in učenju, kar zahteva fleksibilno in strokovno zagotavljanje pogojev. Otroci s posebnimi potrebami so umeščeni v redne oddelke vrtca in se jim nudi dodatna strokovna pomoč ustreznih strokovnjakov, kot sta specialni pedagog in logoped.

Obogatitvene dejavnosti

So del kurikuluma in jih izvajajo naši strokovni delavci:

 • priprava razstav in prireditev z nastopi otrok;
 • obiski kulturnih prireditev, lutkovnih predstav, muzejev, knjižnic, različnih razstav;
 • izmenjava obiskov med vrtcem in šolo;
 • glasbene in likovne delavnice;
 • sodelovanje na natečajih;
 • tradicionalno druženje v Brezovcih: Spoznajmo se in postanimo prijatelji;
 • dan odprtih vrat, izleti, zaključne prireditve;
 • medgeneracijska srečanja; Šport špas
 • praznovanja (rojstni dnevi otrok, teden otroka, veseli december, pustovanje, teden kulture, praznik mamic …);
 • druženje z otroki, ki ne obiskujejo vrtca, ob dnevu odprtih vrat;
 • plavalne urice (Terme 3000) in vrtec v naravi za bodoče šolarje.