POSLOVNI ČAS

Vrtec pri OŠ Puconci je del javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Puconci. Deluje na petih različnih lokacijah, in sicer v sklopu podružničnih osnovnih šol Bodonci in Mačkovci, en oddelek vrtca imamo na centralni šoli v Puconcih, v vasi Puconci in Brezovci pa so oddelki vrtca v samostojnih zgradbah.

Organiziranost vrtca in poslovni čas

Izvajanje programa predšolske vzgoje poteka v petih enotah:

Odpiralni čas enot:

  • Enota MAČKOVCI od 6.00 do 15.30, tel.: 02/551 87 42
  • Enota BODONCI od 6.30 do 15.30, tel.: 02/551 87 48
  • Enota PUCONCI ŠOLA od 7.00 do 15.30, tel.: 051 365 523
    (Možnost jutranjega varstva skupaj z učenci v učilnici 1. B, in sicer od 5.50 dalje.)
  • Enota BREZOVCI od 6.15 do 15.30, tel.: 02/545 96 30
  • Enota PUCONCI od 6.00 do 16.00, tel.: 02/545 96 20

 

Odpiralni in zapiralni čas enot se določi glede na potrebe staršev, hkrati pa se upošteva racionalna organizacija življenja in dela v posameznih enotah. Zaradi tega so odpiralni in zapiralni časi po posameznih enotah različni in jih je možno spreminjati tudi med letom, vendar pod določenimi pogoji, ki jih je sprejel občinski svet.

Z letošnjim šolskim letom je izpolnjen pogoj za podaljšanje poslovnega časa v enoti Puconci.

Vrtci so odprti pet dni v tednu. V času pred prazniki in šolskimi počitnicami se o poslovanju enot odločamo na podlagi anket oz. števila prijavljenih otrok. V primeru zadostnega števila prijavljenih otrok je zagotovljeno varstvo v obliki dežurstva.

V času poletnih počitnic se glede na racionalno organizacijo dela dve enoti zapreta, ostali dve enoti izvajata dežurstvo in s tem zagotavljamo organizirano vzgojo in varstvo. Otroci iz drugih enot imajo zagotovljeno prisotnost znane osebe.