PODATKI

VRTEC PRI OŠ PUCONCI PUCONCI 178

Tel.:02/545 96 04 Faks:02/545 96 13

Elektronski naslov: vrtciospuconci@ospuconci.si

USTANOVITELJ VRTCA: Občina Puconci

RAVNATELJ: Štefan HARKAI

e-mail: stefan.harkai@ospuconci.si  tel.:02/545 96 02

POMOČNICA RAVNATELJA in PEDAGOŠKI VODJA VRTCA: Majda VREČIČ

e-mail: majda.vrecic@ospuconci.si, tel.: 02/545 96 04

SVETOVALNA DELAVKA VRTCA: Darja CIGÜT, e-mail: darja.cigut@ospuconci.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7.30 do 14.30 v pisarni pedagoginje na OŠ Puconci